Formy płatności

1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

  • przelew

    z odroczonym terminem płatności do 7 dni po otrzymaniu przesyłki, pod warunkiem dostarczenia Sprzedającego następujących dokumentów: NIP, REGON, KRS lub Wpis do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej;
  • gotówka

         przy odbiorze towaru.

2. Kupujący dostarcza dokumenty wymienione w ust. 1 powyżej drogą elektroniczną lub pocztą, a wysyłka zamówienia następuje po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT na podstawie danych wpisanych przez Kupującego do formularza rejestracyjnego. Faktura jest dostarczana do Kupującego wraz z przesyłką.