Reklamacje

 1. W przypadku otrzymania przez Kupującego towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedający gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Sprzedającego i odesłania towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
  W przypadku wyczerpania zapasów Sprzedający skontaktuje się z Kupującym i ustali możliwie najszybszy czas dostawy towaru bez wad lub zasady zwrot pieniędzy.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.chifa.com.pl/sklep Kupujący ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
 3. W przypadku korzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z rękojmi, jeżeli towar ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 5. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru Kupujący winien składać pisemnie na adres: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
 6. Wraz ze złożeniem reklamacji Kupujący winien dostarczyć do Sprzedającego:
  • reklamowany towar,
  • dokument uprawdopodobniający fakt zakupu reklamowanego towaru u Sprzedającego, np. fakturę VAT.
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania zareklamowanego towaru.
 8. W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Konsultantem, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: stomatologia.acp@bbraun.com.