Gwarancja

 1. Sprzedający udziela:
  • dwuletniej gwarancji w przypadku narzędzi typu standard,
  • trzyletniej gwarancji w przypadku narzędzi z twardą wkładką.
 2. Gwarancja nie obejmuje niżej wymienionych przypadków:
  • zużycia wynikającego z normalnego toku eksploatacji (np. stępienie się ostrzy tnących narzędzia, starcie się powierzchni części roboczej, zużycie elementów złącznych i powstałych w związku z tym nadmiernych luzów w złączu) i tym podobnych przypadków wymienionych w kartach gwarancyjnych,
  • niewłaściwego stosowania, niezgodnego z przeznaczeniem,
  • mechanicznego uszkodzenia lub nadmiernego obciążenia,
  • uszkodzeń korozyjnych (np. wżery, przebarwienia powierzchni) powstałych w trakcie używania w wyniku kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi (np. roztworami soli),
  • niewłaściwego obchodzenia się, czyszczenia i konserwowania podczas przygotowywania ich do ponownego użycia lub składowania,
  • niewłaściwej sterylizacji,
  • stwierdzenia naprawy bądź jej usiłowania przez podmiot inny niż autoryzowany serwis Sprzedającego.