Warunki dostawy

Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

a) Wszystkie przesyłki są objęte ubezpieczeniem. Koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedający.

  • Koszty dostawy:
Kwota zakupu Koszt dostawy 
Zakupy do kwoty 500 zł netto 12,19 zł netto = 14,99 zł brutto

Zakupy powyżej kwoty 500 zł netto

Dostawa GRATIS!
  • Odbierając towar od Kuriera Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania).
  • W przypadku przyjęcia przesyłki od Kuriera i dostrzeżenia wady opakowania lub towaru Kupujący powinien w obecności Kuriera sporządzić Protokół Szkody (podpisany przez Kupującego i Kuriera) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym. W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 14 dni od momentu odbioru przesyłki od Kuriera Kupujący ma obowiązek natychmiast poinformować Sprzedającego (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie, zgłaszając reklamację.